Om Vinje Rør

Vinje Rør as er ei rørleggarbedrift som held til på industriområdet i Åmot i Vinje.
Sidan oppstarten i 2010 har verksemda levera tenestar/varer av god kvalitet og opparbeida eit godt omdøme innan fagområdet.


Totalt er me 9 tilsette medrekna butikk og administrasjon med lang erfaring.
Leverar alt av tenestar og varer innan sanitær og varmeanlegg for private- og næringslivskundar.
Om du skal bygge nytt, renovere eller treng hjelp til mindre oppdrag, så har me fagkunnskap og gode tilbod.


Dersom du vel oss som leverandør ynskjer me å vera ein samarbeidspartnar som er løysingsfokusera, leverar kvalitet, både på varer og det handverksmessige. Fornøgde kundar er Vinje Rør sitt mål og drivkraft.

VVS Fagmann er Brødrene Dahls kundekonsept for små og mellomstore rørleggerbedrifter. Når du velger en VVS fagmann-rørlegger kan du føle deg trygg på at du velger en rørlegger med tilgang til et bredt utvalg produkter i høy kvalitet. VVS Fagmann-rørleggeren gir deg sikker installasjon, full reklamasjonsrett og godkjent dokumentasjon.