Tilsette

 

Anne Lise Moen
Administrasjon

Tlf: 906 21 018

E-post: post@vinjeror.no

 

Ellen Tove Volhovd
Dagleg leiar

Tlf: 970 37 975

E-post: ellen@vinjeror.no

 

Odd Gunnar Fonnebø
Rørleggjar

Tlf: 907 99 946

 

Jon Svenke Fundli
Rørleggjar

Tlf: 906 15 292

 

Jan Rune Lid
Rørleggjar
Tlf: 911 09 392

E-post: jan.rune@vinjeror.no

 

Vetle Frantzen
Rørleggjar

Tlf: 908 05 923

E-post: vetle@vinjeror.no

Lars Granhaug

Tlf: 993 80 538

Anne Merete Rorge
Tlf: 482 75 750

E-post: anne.merete@vinjeror.no

Aslak Seltveit

Lærling
Tlf: 902 88 814