Tilsette

 
 
Anne Lise Moen
Administrasjon
 
 
Odd Gunnar Fonnebø
Rørleggjar
 
 
Jan Rune Lid
Rørleggjar
Tlf: 911 09 392

Lars Granhaug

Anne Merete Rorge
Tlf: 482 75 750
 
 
Ellen Tove Volhovd
Dagleg leiar
 
 
Jon Svenke Fundli
Rørleggjar
 
Vetle Frantzen
Rørleggjar

Aslak Seltveit
Lærling
Tlf: 902 88 814