Om Vinje Rør

Vinje Rør AS er ei rørleggjarbedrift som held til på industriområdet i Åmot i Vinje

Sidan oppstarten i 2010 har verksemda levera tenester/varer av god kvalitet og opparbeida eit godt omdøme innan fagområdet. Totalt er me 9 tilsette medrekna butikk og administrasjon med lang erfaring.

Leverar alt av tenester og varer innan sanitær- og varmeanlegg for private- og næringslivskundar.

Om du skal bygge nytt, renovere eller treng hjelp til mindre oppdrag, så har me fagkunnskap og gode tilbod.

Dersom du vel oss som leverandør ynskjer me å vera ein samarbeidspartnar som er løysingsfokusera, leverar kvalitet, både på varer og det handverksmessige. Fornøgde kundar er Vinje Rør sitt mål og drivkraft.

De ansatte hos Vinje Rør

VVS Fagmann

VVS Fagmann er Brødrene Dahls kundekonsept for små og mellomstore rørleggjarverksemder. Når du veljar ein VVS Fagmann-rørleggjar kan du føle deg trygg på at du veljar en rørleggjar med tilgang til eit bredt utval produkter i høy kvalitet. VVS Fagmann-rørleggjaren gir deg sikker installasjon, full reklamasjonsrett og godkjent dokumentasjon.

Våre leverandørar