Våre Tenester

Kontakt oss

Baderomsinnreiing, varmeanlegg, rehabilitering, nybygg, m.m.

Me er behjelpelege med:

Varmeanlegg

Skal du investere i ei ny varmepumpe? Me hjelper deg gjerne å oppnå eit optimalt inneklima.

Rehabilitering

Har du eit rørsystem som treng rehabilitering? Ofte held det å bytte ut enkeltdelar. Me utfører service på alt av røranlegg.

Nybygg

Me kan bistå med rådgiving, installasjon og service innan komplette røranlegg i nybygg.

Drensrør

Skal du drenere rundt grunnmuren? Me hjelper deg med alt innan utvendig sanitærarbeid, som legging av drensrør.

Anleggsrør

Me kan hjelpe deg med alt innan anleggsrør. Våre leverandørar har produkt av høg kvalitet.

Sanitæranlegg

Sanitæranlegg omfattar alt av rørledningar for forbruksvatn. Me hjelper deg med alt innan dette.

VV-beredar

Problem med varmtvassbehaldaren? Me utfører feilsøking, service og montering av VV-beredarar.

Baderomsinnreiing

Me kan bestille baderomsinnreiing frå anerkjende leverandørar og montere den for deg – trygt og effektivt.

Våtromsutstyr

Våtromsutstyr kan vere alt frå tappearmatur til toalett. Me kan skaffe alt av våtromsutstyr frå våre leverandørar.

Reinseanlegg

Me utfører rørleggjartenester innan reinseanlegg for private, verksemder og hytter.

Hyttetoalett

Skal du montere eit nytt toalett på hytta? Me har kunnskapen og erfaringa til å gje deg gode råd.

Kamerakøyring

Me kan bruke kamera til å finne forstoppingar, lekkasjar og andre problem i rør og avløp.